Znajdujesz się na stronie Centralnego Systemu Uwierzytelniania
(tzw. CAS, ang. Central Authentication Service).

System CAS ułatwia użytkownikowi korzystanie z grupy serwisów webowych wymagających autoryzacji.

Przy próbie logowania do jednego z takich serwisów (np. USOSweb'a) użytkownik zostaje przekierowany na stronę logowania CAS, a po zalogowaniu uzyskuje dostęp do wszystkich serwisów, współdziałających z CAS.

Zaletą takiego systemu jest zwiększenie bezpieczeństwa, ponieważ:

  • dane umożliwiające zalogowanie są zawsze przekazywane do jednego miejsca i tam są weryfikowane (hasło użytkownika nie przechodzi przez serwis webowy i nie może być przez niego wykradzione),
  • nie ma potrzeby tworzenia nieależnych kont w różnych serwisach, jedno konto otwiera drogę do wszystkich serwisów korzystających z centralnego uwierzytelniania.

Korzystając z Centralnego Systemu Uwierzytelniania, należy pamiętać, że:

  • strona logowania musi zawsze posiadać tę samą postać, zmiana wyglądu strony powinna być dla użytkownika sygnałem do zwiększonej ostrożności,
  • strona musi być 'bezpieczna', o czym świadczy przedrostek https:// w adresie,
  • strona musi być chroniona certyfikatem uczelni macierzystej

W przypadku gdy formularz logowania znajdziesz na stronie, która nie spełnia tych warunków, może to oznaczać, że ktoś uruchomił fałszywy serwis i chce wykraść hasła użytkowników.
W takim przypadku należy zrezygnować z logowania i powiadomić o problemie administratora.